fbpx ...

Królowa Elżbieta traci królestwo

Bardados mała wyspa na karaibach postanowiła przekształcić się w republikę co kończy panowanie Elżbiety II jako królowej tego małego państwa. Bardados uzyskał niepodległość w 1966 mimo to zachował na stanowisku głowy państwa królową brytyjską. Głową państwa zostanie dotychczasowy gubernator generalna Sandra Mason. Elżbieta wciąż pozostanie królową kilkunastu innych państw głównie byłych kolonii brytyjskich.

Fot: Getty Images

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.