fbpx ...

Stan alarmowy ALFA-CRP w całej Polsce

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni. Jest to najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Wprowadzenie alarmu ma związek z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (The UN Internet Governance Forum) i ma charakter prewencyjny. Wprowadzenie alarmu może być związane z prowokacyjnym zachowaniem Rosji która grupuje swoje wojska na granicy z Ukrainą.

źródło zdjęcia: synergybroadbeach.com

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.